Bij de Besthmenermolen staat het volgende informatiebord